Κατάλογος Υπηρεσιών: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Ενερ. Λογαριασμού
+
Ανακοινώσεις
Εικονικές Αίθουσες
Υπηρεσία Καταλόγου
Υπηρεσία SSH/SFTP
Προσωπική Ιστοσελίδα
Προσωπική Βάση
Υπηρεσία VPN
Λογισμικό από Microsoft (και άλλες υπηρεσίες όπως VMs)
Σύστημα Ανάθεσης Πτυχιακών
IT API
Έλεγχος 160/210 ΠΜ
Σύμβουλος Καθηγητής