Ενεργοποίηση Λογαριασμού

Το παρόν σύστημα αφορά μόνο τους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων.

Τρόπος Ταυτοποίησης


Μέσω webmail.teithe.gr
Μέσω Mail-Token

Ταυτοποίηση

Νέο Όνομα χρήστη:

Ονοματεπώνυμο:

Πατρώνυμο:

Έτος εγγραφής:

Αν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία σας ή δεν είναι δικά σας παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα.

Επιλογή Mail

Παρακαλώ επιλέξτε ένα mail που ελέγχετε τακτικά.

Δημιουργία ΚωδικούΣτοιχεία Σύνδεσης

Ο λογαριασμός σας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός: επιλέχθηκε στο προηγούμενο βήμα.